Servicii

Oferim următoarele servicii:

 • Proiectare instalații electrice 0,4-20 kV;
 • Execuție instalații electrice 0,4-20 kV;
 • Întreținere instalații electrice 0,4-20 kV;
 • Instalaţii electrice interioare civile sau industriale;
 • Branşamente electrice monofazate şi trifazate la tensiune nominală de 0,4 kV;
 • Verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi paratrăsnete aferente clădirilor civile şi industriale;
 • Reţele electrice de iluminat public;
 • Iluminat arhitectural;
 • Sisteme de instalații electrice din surse de energie alternativă cu panouri fotovoltaice;
 • Instalaţii electrice de curenţi slabi;
 • Automatizări;
 • Comerţ cu materiale electrice;
 • Concesionare iluminat public.