Despre Noi

ELECTRO-CONSTRUCT are ca obiect principal de activitate lucrări de instalaţii electrice. Societatea a fost înfiinţată în anul 1997, având un singur asociat, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J02/33/21.01.1997, având Codul Unic de Înregistrare RO 9122494. Sediul social este la adresa str. 305, nr.16, Pecica, iar punctul de lucru se află la adresa str. 501, nr. 2, Pecica.

Societatea deține atestate pentru următoarele activități:

  • Atestat de tip B nr. 6868/10.06.2011, emis de A.N.R.E, pentru „Proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV”.
  • Atestat de tip C2A nr. 7769/13.04.2012, emis de A.N.R.E, pentru „Executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV÷ 20kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”.
  • Atestat de tip C1A nr. 5229/14.01.2010, emis de A.N.R.E, pentru „Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV÷ 20kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”.
  • Licenţă nr. 0860/23.02.2010 pentru serviciul de iluminat public, clasa 3, eliberată de A.N.R.S.C. Bucureşti.

Serviciile noastre, vă sunt oferite la un nivel calitativ superior, deoarece am implementat un Sistem Integrat Calitate–Mediu, certificat emise de către SRAC cu nr. 1868/3 conform standardului ISO 9001/2008, respectiv certificat nr. 1187/2 conform standardului ISO 14001/2005. Interesul major al managementului firmei este mulţumirea clientului prin calitate, programarea activităţilor şi capacitatea resurselor pentru a demonstra profesionalism şi promptitudine.

Politica firmei este de a oferi clienților noștrii servicii de calitate si de a răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor, fiind totodată un partener de încredere. Viziunea noastră este să devenim partenerul de afaceri al tuturor utilizatorilor, prin crearea de parteneriate pe termen lung, asigurând servicii profesionale la un preț rezonabil.

Standardele de execuţie ale firmei sunt propria noastră carte de vizită.